Hizmet Sözleşmesi

Turizmdatabank (TDB), magaza.turizmdatabank.com (mağazaTDB)
Hizmet Sözleşmesi

MADDE1: TARAFLAR

Bir taraftan Çankaya Mah. 6469 Sok. Doğru Yapı Koop. Sit. No:16 K 4 Kepez / Antalya adresinde mukim  EROL KARABULUT (TURİZMDATABANK)-(Kısaca TDB olarak anılacaktır) ile diğer taraftan,  magaza.turizmdatabank.com/ adresinde yayınlanan; data, rapor ve araştırmaları alan kişi, kurum ve firmalar aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

MADDE 2 :  İŞİN KONUSU VE ÜYELİK İÇERİĞİ

Bu sitede sunulan hizmetler, Turizmdatabank (bundan böyle kısaca “TDB” olarak anılacaktır) tarafından magaza.turizmdatabank.com (mağazaTDB) adresinden sağlanmaktadır. Yasal sahibi Erol Karabulut olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi kendisine aittir.

Erol Karabulut, bu sitede (mağazaTDB) yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Sunulan hizmetlerden geniş biçimde faydalanmak isteyenler; tek tek ürün alabildikleri gibi sisteme üye de olabilmektedir. Yıllık üyelik ücretinin yatırılması ve şifrelerin verilmesiyle birlikte üyelik başlar. Tek tek alımlar kredi /Banka kartları veya banka havalesi ile alınabilmektedir.

MADDE 3: KULLANIM KOŞULLARI

SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle (mağazaTDB)/Turizmdatbank sahibi Erol Karabulut arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. (mağazaTDB )’nin site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. turizmdatabank.com ve magaza.turizmdatabank.com adresinde sunulan ürünleri, alıcı veya üye tarafından bedeli ödendikten sonra kullanıma açmaktadır. TDB,  site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri sitede yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Sitede TDB’nin kendi kontrolünde olmayan başka kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine link verilebilir. Bu linkler ticari bir ortaklık, iş ve destek anlamına gelmemektedir. Linklerle ulaşılan sitelerin içerikleri hakkında TDB sorumlu değildir.  TDB, sitede mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmekte. Ancak zaman zaman bilgiler, fiili değişikliklerin gerisinde kalabilmektedir. TDB, yayın politikası olarak, açıklanan veya elde edilen bilgilerin; doğruluk, açıklık, tutarlılık analizlerini yaparak üyelerine ulaştırmaktadır. Bu analizler de bazı gecikmelere neden olabilmektedir. TBD, bilgiyi hızlı değil, doğru vermek amacını taşıyan bir işleyişe sahiptir.
TDB’ye VE magaza.turizmdatabank.com üye olanlar, sahip oldukları şifreleri kendileri dışındakilere kullandırtamazlar. Bunun tespit edilmesi durumunda abonelikleri iptal edilir ve ücret iadesi yapılmaz. Üyelik şifre değişimleri tamamıyla üyenin kontrolünde olup, TDB’nin müdahalesi söz konusu olamaz.  TDB’de sunulan araştırma ve dosyaları da izinsiz şekilde çoğaltamaz, dağıtamaz ve satamazlar. Bu fiilleri işleyenler hakkında yasal yollara başvurulur.

MADDE 4. : İŞİN BEDELİ ve ÖDEME KOŞULLARI

Yukarıda belirtilen hizmetler tek tek fiyatları sistemde tanımlanmıştır.  Öte yandan YILLIK üyelik için 3000 TL + KDV (İşletme türüne göre + stopaj) bedeli tahsil edilecektir. Ödeme; banka havalesi ve elektronik kartlarla yapılabilmektedir.  Fatura bedeli hemen ödenecektir. Ödemeyi takiben satış veya üyelik işlemleri tamamlanmış sayılacaktır.

Üye, ödeme tarihinden itibaren bir yıl (veya belirlenen yıl kadar) hizmetlerden yararlanacaktır.
 Bir sonraki dönemin üyelik bedeli ise maliyet güncellemesi ve TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi artışı ile yenilenecektir.

İşbu sözleşme TDB ile kişi, firma ve kurum arasında özel hususular dahil 4 madde ve ilgili alt açıklamalardan oluşmuş olup, 2 nüsha halinde düzenlenerek taraflarca okunmuş ve anlaşılmış olarak aşağıdaki tarihte imza altına alınmıştır.

İşbu “WEB SİTELERİNDE KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

MADDE 5. : GİZLİLİK

Tarafların birbirlerinden edindikleri  her türlü bilgi, teknik, ticari ve mali, hukuki  bilgileri,

(i) diğer tarafın açıklanabilir olduğuna dair önceden vereceği yazılı izin,

(ii) kamuya mal olmuş bulunması,

(iii) açıklanması kanun gereği olan veya kanuni yaptırım gereği açıklanmış bulunan veya tarafların uyuşmazlığın çözüm yoluna başvurmaları halinde açıkladıkları,

(iv) taraf üzerinde kanuni denetim hakkı bulunan kurumlara kanunların açıklanmasını öngörmüş olduğu derecede,

(v )işbu Sözleşme kapsamında açıklanması talep olunan haller veya (vi) herhangi bir tarafın Hukuk Müşavirine açıklanması halleri hariç olmak üzere GİZLİ BİLGİ olarak kabul edilecek ve taraflar bu gizliliğin kendi çalışanları, yetkilileri ve taşeronları tarafından üçüncü şahıslara karşı korunmasını sağlayacaklardır. Bu hüküm, işbu anlaşmanın hitama ermesinden sonra da üç (3) yıl süre ile geçerli kalacaktır.